V současné době se neustále mluví o nebezpečném šíření eboly. Vzhledem k tomu, že jste v Africe jako doma, neznám povolanějšího člověka, kterého se zeptat na skutečnost. Povězte nám na úvod, co si máme pod pojmem ebola vlastně představit?

Jedná se o virus, který je v současné době identifikován v některých zemích západní Afriky – Guinea, Sierra Leone, Libérie (nejedná se o turistické destinace). Virus se přenáší přímým kontaktem s tělesnými tekutinami nakaženého. Ebola je však v současné době zejména velké mediální téma. Riziko přenosu totiž existuje pouze tehdy, pokud osoba přišla do přímého styku s tělesnými tekutinami živé či zemřelé nakažené osoby nebo živého či uhynulého nakaženého zvířete. Není prokázáno šíření vzduchem, navíc tento vir není příliš odolný a na vzduchu rychle hyne. Málo medializovaným faktem je, že riziko nákazy na ulici nebo ve veřejné dopravě je například ve srovnání s chřipkou opravdu minimální. Nejvyšší riziko virus představuje pro příbuzné pacienta a personál, který o něj pečuje, protože jsou s pacientem v těsném kontaktu během léčby – je možná nákaza z krve, sekretů, zvratků apod. Inkubační doba tohoto onemocnění se udává mezi 14 až 16 dny, někdy se uvádí až 21 dní.

 

Zprávy z médií vyznívají děsivě. Jaká je podle vás skutečnost?

Skutečnost je taková, že virus se objevuje pouze ve třech zemích západní Afriky: Guinea, Sierra Leone, Libérie. To, co z médií vyznívá a co rozhodně není pravda je, že virus ebola je v celé Africe. Afrika je obrovský kontinent, třetí největší na světě a nemůžeme si myslet, že se jedná o pouhé místo na mapě. V Africe je 54 nezávislých států a sporné území Západní Sahary. Vzdálenosti mezi severní, západní, centrální, východní a jižní Afrikou jsou obrovské. Většina lidí, ovlivněna mediálním tlakem, si neuvědomuje fakt, že ohnisko vzdálenosti eboly je vzdušnou čarou blíže například Londýnu (necelých 5 000 km) než východu Afriky, natož jihu Afriky nebo ostrovním státům patřícím k Africe (např. Madagaskar). Vzdušná vzdálenost od ohniska k jihu Evropy je necelých 3 000 km. To jsou fakta, o kterých se bohužel nehovoří.

 

Situace v Nigérii je klidná

Kolegyně se minulý týden vrátila ze západní Afriky – z Nigérie, a podle jejích vlastních slov je tam situace klidná a ebola zde není aktuálním mediálním tématem, a to přesto, že Nigérie patřila mezi země výskytu eboly (v případě této země se jednalo o jednotlivce). Pokud použijeme stejnou optiku, uplatněnou na případě Nigérie, dojdeme k závěru, že k zemím výskytu by měly patřit např. i USA nebo Španělsko, kde byla detekována nakažení jednotlivců. A informují nás snad média o tom, že bychom se měli bát do USA nebo Španělska létat?

 

Ebola v Ugandě před 2 lety

Byla jsem před dvěma lety v Ugandě, kde byla tou dobou shodou okolností také zjištěna ebola. Podle informací místní partnerské neziskové organizace, která se zabývá zdejším lokálním zdravotnictvím, se jednalo o regionální výskyt v několika chudých vesnicích. A i tehdy na základě informací v médiích turisté neustále spekulovali, zda jet či nejet. Nicméně při návštěvě země (pokud jste zrovna nebyli zdravotník a nejeli ošetřovat lidi nakažené ebolou), nebylo vůbec poznat, že se v zemi něco děje.

Výskyt eboly

Mají se lidi bát cestovat do Afriky? Mají se bát nákazy i v Evropě či jinde na světě?

Nechci situaci jakkoliv podceňovat, ale podle mého názoru není třeba se cestování v současné době obávat. Každopádně bych ale osobně vynechala návštěvu tří výše zmíněných zemí: Guinei, Libérie, Sierra Leone, a to nejenom z důvody eboly. Jedná se totiž o země dlouhodobě zmítané konflikty. Problém šíření eboly je pak dán hlavně místními podmínkami. Naopak co se týká dalších afrických zemí, tak bych se absolutně neobávala zemí s nízkou hustotou zalidnění jako je Namibie, Botswana nebo ostrovní země jako Komory, Madagaskar, Mauricius, Seychely. A opět zdůrazňuji extrémně velkou vzdálenost těchto destinací od oněch třech zemí zasažených ebolou. Nemyslím si, že v zemích, kde je stabilní politická situace, dlouhodobý mír a dobré hygienické podmínky, a to minimálně země jihu Afriky bezpochyby splňují, existují podmínky pro šíření eboly. K šíření eboly je třeba splnit podmínku přímého kontaktu s tělesnými tekutinami, virus se nešíří vzduchem. Musím zcela otevřeně říct, že pokud (opravdu velká spekulace) by se virus eboly objevil masivně v Česku, tak odlétám do Afriky (toto bez jakékoliv nadsázky), např. do Namibie, kde je vysoká hygienická úroveň, druhá nejnižší hustota osídlení na světě, velkou část tvoří poušť, hory, takže virus se zde nemá jak efektivně šířit.

 

V médiích se dokonce objevily zprávy o tom, že rodící se epidemie je pouhý výmysl. Politický nástroj. Je možné, aby virus ebola vůbec neexistoval?

Nemyslím si, že je ebola výmysl. Nicméně myšlenka, že se jedná o druh politického nástroje, se může někomu nabízet, jelikož se v těchto třech dotčených zemích nachází významná naleziště nerostných surovin, především diamantů a zlata.

 

Jak fungují v tomto směru charity a dobrovolníci?

Co se neziskových organizací působících v Africe týče, existuje samozřejmě velké množství lidí, kteří jsou zapálení pro věc, především si myslím, že se jedná o dobrovolníky samotné, ti většinou chtějí svým „úkolem pro společnost“ změnit svůj život, najít smysl života, a tak nemají na mysli svůj osobní prospěch. Jsem ale toho názoru, že kdyby se všechny posílané peníze dostaly do postižených oblastí Afriky, tak místo např. hladu v Jižním Súdánu, bychom četli o tom, že v Jižním Súdánu vzniká „druhá Dubaj“ – město ze zlata, písku a neomezených možností. (úsměv) Dle mého názoru se dá nejlépe pomoct tak, že do destinace přijedete, budete využívat místních služeb a podporovat místní trh, což je určitě lepší, než dávat někomu něco „zadarmo“ (např. rozdávat peníze, když někdo natahuje ruku, rozdávat bonbóny aj.). Aby se africké země ekonomicky zvedaly, potřebují obchod i turistický ruch a právě africký kontinent má v tomto směru opravdu co nabídnout.

 

Jsou podle vás reakce na ebolu přehnané?

Počet obětí celé epidemie dosahuje podle dostupných údajů necelých 5 000 obětí, počátek šíření eboly je zmapován od prosince roku 2013. Od prosince 2013 až do konce října 2014 za téměř jeden rok zemřelo na ebolu 4 877 obětí (údaj k 23. 10. 2014). Rozhodně nemám v plánu tento počet mrtvých bagatelizovat, ale zamysleli jste se někdy nad tím, kolik zemře ročně lidí na obyčejnou chřipku? Údaje se pohybují mezi 1 500 až 2 000 obětí. A to má Česká republika 10,5 milionů obyvatel. Na africkém kontinentu počet obyvatel v roce 2013 přesáhl jednu miliardu. Kladu si tak otázku, zda-li se někdo ze zahraničních turistů bojí jezdit do České republiky, aby nedostal chřipku a aby na ni nezemřel? A nebo spíš, aby byla paralela nastavena stejně: zda-li se zahraniční turisté bojí jezdit do celé Evropy, protože v Česku vypukla chřipka a ročně na ni zemře až 2 000 lidí. A to je Evropa třikrát menší než Afrika. Na druhou stranu je třeba zodpovědně říct, že pro zdravotníky, kteří jsou v úzkém kontaktu s nakaženými, toto virové onemocnění rizikové opravdu je. Ale je třeba velmi zdůraznit, že v případě turistů žádné opravdové nebezpečí nehrozí a současná situace je výrazně mediálně ovlivněna.

 

Cestovní kanceláře se zatím vyjadřují ohledně pobytů v Africe opatrně. Ovlivnila ebola negativně prodej vámi pořádaných zájezdů? Kdy si myslíte, že se celá situace uklidní?

Ebola rozhodně negativně ovlivnila prodej zájezdů do Afriky, tento fakt mohu už s jistotou potvrdit. Situace se podle mého názoru uklidní poté, kdy utichne mediální bouře a bude na trhu vakcína proti ebole. Jisté uklidnění očekávám ze začátku nového roku, kdy se má vakcína začít prodávat. Každopádně turisté, kteří do Afriky cestují s naší cestovní kanceláří, navštěvují oblasti, které jsou na turisty připravené, a to včetně hygienických podmínek. Ráda bych znovu zopakovala, že ebola se týká pouze tří států západní Afriky: Sierra Leone, Guinea, Libérie, které nejsou turistickými oblastmi.

 

Autor: Linda Kalašová

Zdroj fotografií: www.grandafrika.cz

Článek byl vydán: říjen 2014