V této oblasti žije nejvíce druhů ryb a korálů na světě. Kdy jsi se do této oblasti rozhodl vydat poprvé? Kolik máš už za sebou ponorů v těchto exotických vodách?

Rezervace Raja Ampat se nachází v tzv. Korálovém trojúhelníku, který je oblastí nejvyšší biodiverzity světa. Rozprostírá se zhruba 
mezi ostrovy Sulawesi, Mindanao a Papua. Výhodou Raja Ampat je fakt, že se jedná o rezervaci a místní potápěčské komunity se snaží dodržování 
pravidel hlídat. Tak jako všude v oblasti, populace žraloků byla zdecimována ještě před vyhlášením rezervace, ale nějací zde přece jen zbyli. Doufám,
že jejich počty budou pomalu narůstat. Co se týče množství ryb, pestrosti a zdraví korálového útesu, Raja Ampat je skutečným podmořským rájem,
 který nadchne každého potápěče.

Chata

Raja Ampat

Co lze v tomto úchvatném přírodním ekosystému vidět unikátního?

Abych neteoretizoval, zmíním pouze to, co jsem zde viděl na vlastní oči. Šnorchloval jsem téměř na dotek s velrybou plejtvákem malým, viděl desítky 
obrovských rejnoků mant – druhu alfredi i birostris, celkem sedm druhů žraloků a tak početná a hustá hejna ryb , že se v nich dalo doslova ztratit a pod nimi byla téměř tma. Na nočních ponorech se dají vidět úžasní malí živočichové jako například trpasličí koníci, tzv. chodící žraloci, odranci,
 rozedranci a desítky druhů krabů, krevet a nahožábrých plžů. Rovněž se zde vyskytuje krokodýl mořský, ale toho jsem v moři naštěstí nepotkal . (úsměv)

 

Kolik potápěčských lokalit a ostrůvků jste za svou návštěvu stihli? Kde se vyskytovalo nejvíce žraloků?

Lokalit i ostrůvků bylo bezpočet. Někde se doposud nacházejí jeskyně, kam předci současných domorodců pohřbívali mrtvé, jsou plné lidských lebek.
 Nejvíc žraloků jsem pozoroval v jižní části Raja Ampat u ostrova Misool.

Detail tvrdého korálu

Ubytování: ráno na soutoku velké a malé řeky

Popiš nám, čím můžeš vypíchnout jednotlivé navštívené lokality.

Raja Ampat bych rozdělil na severní, centrální a jižní část. Na severu se nachází řetěz malých ostrůvků nazývaný Wayag. Není zde tolik velkých ryb,
 za to vody bohaté na malé potvůrky a ostrůvky sami o sobě jsou úchvatné. Na některé se dá vystoupit a šplhat po ostré vápencové skále až na vrchol.

 V centrální části, v průlivu Dampier, se nacházejí nejlepší potápěčské lokality vůbec. Tato oblast je také nejlépe chráněná před ilegálním rybolovem,
protože se zde nachází několik resortů a potápěčských bází. Manty, žraloci, nekonečná hejna ryb a nádherné korálové útesy jsou úplně všude.
V jižní části je mnoho lokalit na východ od ostrova Misool a zde se můžete těšit na rejdění žraloků šedých útesových, a pokud budete mít štěstí, tak na
plejtváky malé, kteří zde loví malé rybky.

Glossodoris atromarginata

Soltýn tmavopruhý

Mimo potápění jste podnikli výlet ke stromovým lidem Korowai. Popiš nám tento zážitek.

Setkání se stromovými lidmi Korowai patří k mým životním zážitkům a také k nejnáročnějším expedicím, které jsem kdy podnikl. Dostali jsme se do 
míst, kde Korowajové nikdy neviděli bělochy. Ocitli jsme se doslova v době kamenné. Korowajové na mě působili jako mimozemšťané, kteří naprosto
 nerozumí tomu, kdo jsme, co tam děláme a stejně tak tajemní pro mě zůstali oni. Častokrát na mě místní muž hleděl několik hodin, a pak beze slova odešel.
 Nenosí oblečení, neznají kov, veškeré nástroje jsou z kamene, kostí a dřeva. Jejich strava je neuvěřitelně skromná, z 90 % tvořená škrobem ze ságového 
dřeva. Zažili jsme Korowaje zpívat a byl jsem doslova šokován harmonickými trojhlasy a nádhernými hlasy. Když byla bouřka a hřměly blesky, vyli k
 nebi jako vlci, zřejmě si něco vyříkávali s jejich duchy. Dávali jsme si velký pozor, abychom nevyvolali žádný konflikt, taková situace může být mezi
 Korowaji nebezpečná a už se stalo, že neopatrný bílý dobrodruh byl bez milosti zabit a sněden.

Papau

Říkal jsi, že tato expedice byla náročná. Co si pod tím máme představit?

Vedro bylo pekelné a vlhkost vzduchu 100 %. I ve čtyři ráno, vleže a úplně nahý, jsem se potil jako čuník. Každý
 den jsme se brodili po pás v bahně, vytahovali si z kůže ratanové trny, uskakovali před jedovatými hady a v šíleném vedru dolovali energii z cyklo tyčinek, gelů 
a tzv. karbo-šneků. Měli jsme obrovské štěstí na výborné průvodce, kteří uměli vytvořit vztah důvěry a tolerance mezi námi a Korowai, pomáhali nám s
nástrahami pralesa a dovedli nás zpět do civilizace. Stále si nejsem jistý, zda bych chtěl tuto akci zopakovat. Každopádně jsem šťastný, že jsem mezi Korowai
 mohl chvíli být.

 

Prozradíš 
čtenářům Czechtimes, jak se ke Korovajům dostat?

Jak se ke Korovajům dostat čtenářům Czechtimes neprozradím. Nekontaktovaní Korovajové jsou natolik unikátní a zranitelná komunita, že šíření takového
 know-how považuji za nemorální. Možné to je, vydejte se k nim, ale bez mé pomoci. (úsměv)

Prales

Turisté

Západní Papuu ovládá Indonésie. Zmocnila se Papui v roce 1969 dohodou s americkou společností, která tam již tou dobou těžila zlato. Jak tam aktuálně situace vypadá?

To je na dlouhé povídání, ale stručně. Papuánci jsou ve své zemi lidé druhé kategorie, všichni úředníci a provozovatelé malých živností jsou imigranti z různých
 částí Indonésie, hlavně z ostrova Java. Jsou průkazně doloženy případy vyvraždění celých vesnici indonéským letectvem. Naopak Indonésan se nikdy nemůže
vzdálit do oblastí bez vojenské kontroly, byl by Papuánci okamžitě zabit. Původní obyvatelé Západní Papui mají příklad ve východním státě Papua New Guinea.
 Sní buď o připojení nebo o vlastní zemi bez nadvlády Indonésanů.

Před ponorem neužívejte LSD

Západní Papau

Jak hodnotíš tento výlet co se týče obecně ponorů oproti ostatním místům, které jsi navštívil? Co je zde lepší či horší?

Na to mám snadnou odpověď. Potápění na Raja Ampat nikdy nezklame ani nejnáročnějšího a nejzmlsanějšího potápěče.

 

Autor: Simona Zábržová

Autor fotografií: Tomáš Kotouč, www.tethys.cz

Článek byl vydán: listopad 2014